Právě se nacházíte:

Domácí práce 6.třída

Distanční výuka 6. ročník od 22.2.2021

Matematika

Největší společný dělitel

 

Český jazyk

Zájmena I

 

Anglický jazyk

Minulý čas u slovesa být

 

Přírodopis

Ploštěnci - zápis do sešitu

 

Zeměpis

Litosféra - zápis do sešitu

 

Hudební výchova

Zadání úkolu