Pedagogický sbor ve šk. roce 2020/2021

Ředitelka: Mgr. Jaroslava Červenková, DiS.
Zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Šůsová
Vedoucí vychovatelka: Lenka Szmigielská
 
Výchovný poradce  Mgr. Jaroslava Šůsová
Koordinátor ŠVP: Mgr. Hana Paarová
Metodik primární prevence: Mgr. Bc. Jaroslava Marečková
Metodik inromač. technologií: Michal Fiala
Koordinátor pro žáky nadané: Mgr. Petra Holešová
   
Třídní učitelé:  
I. Mgr. Lenka Ernstbergerová
II. Iveta Ernstbergerová
III.  Mgr. Edita Floriánová
IV. Mgr. Petra Holešová
V. Mgr. Jana Kocifajová
   
VI.A Žaneta Rauová
VII.A Mgr. Bc. Jaroslava Marečková
VIII.A Michal Fiala
VIII.C Mgr. Jitka Nepustilová
IX.A Mgr. Hana Paarová
   
Bez třídnictví: František Jirmus
   
Další pedagogický pracovník Anna Svobodová
   
Vychovatelky ŠD: Jiřina Džuberová
   
Asistenti pedagoga: Miloslava Heřmánková
  Lukáš Koutný
  Soňa Stará, DiS.
  Jaroslava Weschtová