Pedagogický sbor ve šk. roce 2019/2020

Ředitelka: Mgr. Dana Fialová
Zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Šůsová
Vedoucí vychovatelka: Lenka Szmigielská
   
Výchovný poradce I.stupně: Mgr. Dana Fialová
Výchovný poradce II.stupně: Mgr. Jaroslava Šůsová
Koordinátor ŠVP: Mgr. Hana Paarová
Metodik primární prevence: Mgr. Bc. Jaroslava Marečková
Metodik inromač. technologií: Michal Fiala
Koordinátor pro žáky nadané: Mgr. Petra Holešová
   
Třídní učitelé:  
I. Mgr. Lenka Ernstbergerová
II. Iveta Ernstbergerová
III. A Mgr. Petra Holešová
III. B Hana Korbelová
IV. Mgr. Michala Kaslová
V. Edita Floriánová
   
VI.A Mgr. Bc. Jaroslava Marečková
VII.A Michal Fiala
VIII.A Mgr. Hana Paarová
IX.A František Jirmus
IX.C Mgr. Jitka Nepustilová
   
Bez třídnictví: Žaneta Rauová
  Petra Martínková
   
Další pedagogický pracovník Anna Svobodová
   
Vychovatelky ŠD: Jiřina Džuberová
   
Asistenti pedagoga: Miloslava Heřmánková
  Lukáš Koutný
  Soňa Stará, DiS.
  Anna Svobodová
  Jaroslava Weschtová

 

.