ZÍSKÁVÁME VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI

Od září letošního školního roku jsme zahájili realizaci projektu  „Získáváme vědomosti a dovednosti“.  Projekt bude probíhat do konce školního roku 2017/2018.

Po dobu obou školních let nabízíme žákům v rámci projektu doučování téměř ve všech ročnících v předmětech Matematika, Český jazyk a Anglický jazyk. Doučování se koná po vyučování.

Jako další mimoškolní aktivitu  mohou žáci využívat účast v Čtenářském klubu. V letošním roce pracují dva Čtenářské kluby s cílem rozvíjení čtenářské gramotnosti. Vlastním obsahem navazují na loňský projekt „Čteme a rozumíme“.

Zcela nově se žáci mohou přihlásit do Klubu deskových a logických her, který zahájí činnost v měsíci listopadu. Celkem budou otevřeny  tři Kluby deskových a logických her. Pro tyto účely jsme již pořídily např. hry: Sázky a dostihy, Monopoly, Sudoku, Logix, ale také Člověče, nezlob se, Dámu a další jiné.

Pedagogičtí pracovníci se budou v rámci projektu zúčastňovat dalšího vzdělávání a vzájemně budou hospitovat.

Podrobné informace o projektu získáte v tomto dokumentu.

.