ŠABLONY III - ZŠ A MŠ ROTAVA

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021829 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zajištění a financování personální podpory v podobě pozice školního asistenta. Další aktivitou jsou projektové dny ve výuce.