Projekty, ve kterých je naše škola zapojena

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

PROJEKT PRAKTICKY A MODERNĚ UKONČEN

Projekt vzešel z Výzvy č.47 vyhlášené v roce 2016. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro  místní rozvoj České republiky a zaměřilo ji na infrastrukturu základních škol.

PRAKTICKY A MODERNĚ

Projekt vzešel z Výzvy č.47 vyhlášené v roce 2016. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro  místní rozvoj České republiky a zaměřilo ji na infrastrukturu základních škol.

ZÍSKÁVÁME VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI 2

Projekt Získáváme vědomosti a dovednosti 2 je spolufinancovaný EU a rozpočtem ČR a potrvá do 31.ledna.2021.

SPOLU ZA VZDĚLÁNÍM

Je grantový projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu. 

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Je grantový projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu.

REGION

Projekt environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji 

ČTEME A ROZUMÍME

Je název projektu spolufinancovaného ESF a státním rozpočtem ČR. Jeho vlastní realizace probíhala od září do prosince 2015.

TECHNICKÉ DOVEDNOSTI

Projekt s názvem Technické dovednosti jsme realizovali v období září až prosinec 2015.

ZÍSKÁVÁME VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI

Od září letošního školního roku jsme zahájili realizaci projektu  „Získáváme vědomosti a dovednosti“.  Projekt bude probíhat do konce školního roku 2017/2018.

Stránka 1 | vše z celkem 10 článků.