Právě se nacházíte:

Školská rada

Zvolena na období od září 2017 do srpna 2020.

Školská rada je poradním orgánem školy. Její členové jsou voleni podle volebního řádu školské rady. Jedná na základě jednacího řádu. Schází se minimálně 2x ročně.

Školská rada má 6 členů:

  • 2 zástupce volené rodiči
  • 2 zástupce volené pedagogy
  • 2 zástupce jmenované zřizovatelem

Kontakty na jednotlivé členy školské rady jsou uloženy u ředitelky školy.

 
.