Právě se nacházíte:

Novinky školní družinky

Vánoční jarmark

 

1.12. 2019 se rozzářil vánoční strom před městským úřadem našeho města. Tyto krásné okamžiky doplnil i malý vánoční jarmark, kde sourozenci Matouškovi, paní vychovatelky J. Džuberová, L. Szmigielská a pan asistent L. Koutný prodávali vánoční výrobky žáků školy a dětí školní družiny. Výtěžek z této akce 1 160 Kč nás všechny mile překvapil. Věnujeme ho na nákup výtvarného materiálu pro ZŠ i ŠD.

Děkujeme všem těm, kteří si naše výrobky zakoupili. Určitě jim přinesou radost.

 

Za zvířátky do lesa  

 

V měsíci listopadu probíhal ve školní družině projekt "Za zvířátky do lesa". Žáci se seznamovali se životem lesní zvěře. Hráli různé hry na téma "Zvířátka". Vytvářeli vánoční pečivo ze starého chleba. Obě oddělení vyzdobili kresbami i výrobky zvířat. Nejdůležitější však bylo, že sbírali staré pečivo pro lesní zvěř. Nejvíce ho za měsíc nashromáždily žákyně Štepánka Růžičková, Izabela Matoušková, Michala Parihuzičová a Markéta Trefilová. 

Na závěr projektu se 28. listopadu všichni vydali směrem k dolní Rotavě a pozorovali s napětím život v lese. Vybrali vhodné místo, kde nasbírané pečivo pro zvířátka zanechali.

 

  

 

Podzimníček 

 

22. listopadu proběhlo ve školní družině zábavné odpoledne s rodiči pod názvem "Podzimníček".   Toto odpoledne proběhlo formou vědomostních a sportovních soutěží týmů "Medvědů" a "Lišek". Porota složená z rodičů sledovala a hodnotila souboje v různých  disciplinách. Mezi ně patřily: "Výkřik hejkala", štafeta v oblékání větrovky, běh s vodou, "Podzimníčkův úsměv", štafeta s ořechy a podobně. Oba týmy získaly překvapivě stejný počet bodů. Zvítězili tedy všichni zúčastnění. Proto čekal na všechny soutěžící "gejzír" sladkostí.   Na závěr si děti připomněly, že zima začne až 22. prosince.  

 

 

 

Beseda na téma 1.pomoci

Před podzimními prázdninami proběhla ve školní družině beseda, kterou pro obě oddělení připravila paní učitelka a zdravotnice Edita Floriánová. Byla zaměřena na praktické ošetřování různých úrazů a na řešení problémů ohrožujících zdraví člověka. Mezi žáky školní družiny bylo několik členů loňského zdravotnického kroužku. Jejich šikovnost a vědomosti nás všechny při besedě mile překvapily.

Umíte sami například v případě potřeby správně přivolat záchrannou službu, dobře ošetřit zlomenou ruku či si poradit při bodnutí vosou?

 

 

Projekt "Stop plastům"

V měsíci říjnu proběhl ve školní družině ekologický projekt pod názvem „Stop plastům“.Vše spočívalo v tom, že na podnět školní družiny děti společně s rodiči poctivě třídili domácí odpad. Děti pak donesly do družiny omyté a zmačkané plastové lahve. V přírodním atriu ZŠ je společně navěsily na stromy a keře. Tento projekt nám všem dokonale znázornil, jakou rychlostí člověk ničí přírodu. Mnoho se hovořilo na různá témata. Například proč se třídí odpad, k čemu se využívá a podobně. Nejvíce plastových lahví s rodiči vytřídili Denis Lazar z 1. ročníku, Rudolf Lazar z 2. ročníku a Eva Oláhová ze 4. ročníku.

 

.