Právě se nacházíte:

Novinky školní družinky

Společné akce ŠD – PROSINEC 2021

 

Návštěva vánoční knihovny

 

16. prosince navštívili žáci školní družiny na pozvání paní knihovnice Ludmily Štěpánkové městskou knihovnu. Knihovna byla krásně vánočně vyzdobená a voněla cukrovím. V tomto prostředí se pěkně besedovalo

i soutěžilo. Hlavní téma besedy byly samozřejmě „Vánoce“. Dalším tématem „Tvorba Josefa Lady“.  Bylo to vše prostě všechno velmi zajímavé.

 

 

Výtvarná soutěž „Vánoční stromeček“

 

9. a 10. prosince 2021 se uskutečnila ve školní družině velká výtvarná soutěž „Vánoční stromeček“.

Žáci pracovali voskovými pastely a vodovými barvami. Každý z nich ztvárnil svoji představu o krásně ozdobeném vánočním stromečku.

 

Soutěž byla porotou vyhodnocena takto:

V mladší kategorii (1. a 2. ročník) získala

  1. místo Dominika Rödlová z I. třídy
  2. místo obsadil Šimon Hála z II. třídy
  3. místo Adéla Pěnkavová z I. B.

 

Ve starší kategorii (3. až 9. ročník)

  1. místo obsadila Marie Dědková z V. třídy
  2. místo patřilo Stanislavu Franci ze IV. třídy
  3. místo Michale Hlaváčové také ze IV. třídy.

 

                                                              Všem jmenovaným gratulujeme!

 

Beseda 

 

Dne 13. ledna 2021 proběhla ve školní družině beseda se členem Železničního spolku Klub M131.1111 Kraslice, panem asistentem Lukášem Koutným, na téma „Dopravní prostředky- vlaky“. Naše školní družina před několika málo lety, právě díky panu asistentovi, navštívila zajímavé Železniční muzeum v Kraslicích.

V době, kdy takovéto akce nemůžeme pořádat, jsme rádi za to, že pro nás mohl připravit alespoň poutavou besedu. Hodně se hovořilo o jeho milovaných mašinkách. Besedu zpestřila velmi názorná prezentace fotografií, malá vědomostní soutěž jednotlivců k tématu i krátká pohádka O ztracené mašince.

    Tato akce děti velmi zaujala. Už se těší, až se budou moci nějakým vláčkem svézt.

 

Ekologický projekt

 

Od 1. do 13. října 2020 probíhal ve školní družině ekologický projekt „Zachraňme přírodu!“. Děti společně s rodiči doma vytřídily nefunkční CD a DVD. V přírodním atriu ZŠ jsme je všichni navěsili na stromy a keře a znázornili tak, jak přírodu zahlcují (i mimo jiný odpad) plasty. V obou odděleních  ŠD byly v tomto období  zájmové činnosti zaměřeny na téma „Třídění odpadu“.  Až 30. listopadu se nám podařilo celý projekt vyhodnotit. Součástí projektu byla také soutěž „O nejlepšího sběrače CD, DVD“. Nejvíce CD a DVD nashromáždila žákyně V. třídy Renata Kolářová, dále pak žáci I. třídy Matyáš Kašpar a Jan Sivák. Tito nejlepší „sběrači“ obdrželi pěkné ceny.

Touto cestou děkujeme všem těm rodičům, kteří umožnili svým dětem získat nepotřebná CD a DVD.

 

 

Výtvarná soutěž

 

Dne 17. září proběhla první společná akce obou oddělení školní družiny- výtvarná soutěž "Kamarád".

V I. kategorii (1. až 2. ročník) se na 1. místě umístil Jan Sivák z I.třídy,

na 2. místě Matěj Kašpar z  I. třídy a na 3. místě Šimon Hála také z I. třídy.

Ve II. kategorii (3. až 9. ročník) se na  1. místě umístila Iveta Kolářová

ze VI. A, na 2. místě Michala Hlaváčová ze III. třídy a na 3. místě Ramona Segurová opět ze III. třídy.

Všechny děti se velmi snažily, a proto získaly sladkou odměnu. Vítězové obdrželi i drobný dárek.      

 

 

 

 

Burza dětských knih

 

6. března jsme ve školní družině uspořádali „Burzu dětských knih“. Před touto akcí proběhla beseda na téma BŘEZEN- MĚSÍC KNIHY.

Žáci si přinesli se svolením rodičů nepotřebné dětské knihy, se kterými výměnným způsobem „obchodovali“. Snažili se odhadovat jejich hodnotu, zvažovali zachovalost, čistotu, obsah a hodnotili i jejich ilustrace. Mnozí se těšili, že si získanou knihu přečtou, což je skvělé.

 

 

Pyžamový karneval

 

21. února, tedy těsně před jarními prázdninami, školní družina uspořádala „Pyžamový karneval“. Žáci prožili zábavné odpoledne s veselými soutěžemi a tancem v nočních košilích, pyžamech, županech, chlupatých bačkůrkách, s plyšáky, polštářky, panenkami a podobně. Soutěžilo se v legračním tanci se stuhou a hře na kytaru, ve které nás úžasně pobavila Alena Valdmanová coby zpěvačka Ewa Farna v nočním měkoučkém overálku.             

Všechny karnevalové masky byly moc hezké, byly proto oceněny spoustou sladkostí a deset nejlepších získalo i pěkné dárky.

Poděkování zasíláme také maminkám, které nechaly ušít skupině děvčat vtipné noční čepečky.

 

 

 

Košík zdraví

Od 10. do 14. 2. 2020 byl pro žáky školní družiny připraven týdenní projekt pod názvem  „Košík zdraví“.V úvodní besedě na téma „Co člověk potřebuje k tomu, aby byl zdravý“, jsme si povídali o stravě, pestrém jídelníčku, dodržování pitného režimu, dostatku spánku, o hygieně, pobytu v přírodě, sportu, otužování, volném čase i správných kamarádech.

Po domluvě jsme všichni začali střádat omyté obaly od různých potravin, se kterými se různými způsoby pracovalo. Mimo jiné jsme v průběhu projektu poradili těm, kdo měli ve škole místo zdravé svačiny brambůrky a pili přeslazenou limonádou, aby si ráno raději namazali tmavý chléb, nebo svačili ovoce a zeleninu. K pití je vždy nejlepší čistá voda.

Při sportovní zájmové činnosti jsme uspořádali „Závody s knedlíky“ ve štafetě pro týmy „Hrušek“ a „Jablek“. Zájmovou estetickou a rukodělnou činnost jsme naplnili výrobkem z papíru „Košík zdravých a nezdravých potravin“.

Zájmová přírodovědná činnost nám umožnila tolik potřebný pobyt v přírodě. Ve školní družině pak proběhl pokus se stolním olejem a skořicí „Máme čisté ruce?“ jako předcházení různým nemocem. Zájmová hudebně pohybová činnost nás pobavila písněmi „Hrách a kroupy“, „Luštěniny“ i „Můj Vilém peče housky“.

Při rekreačních činnostech jsme četli a vyprávěli si pohádky „Otesánek“, „Hrnečku, vař!“,„Jak pejsek s kočičkou vařili dort“. V přírodním atriu naší školy se všichni otužovali vzduchem při stavbě sněhuláků.

Poslední den projektu jsme navštívili jednu rotavskou prodejnu pečiva. Tam se vybíraly opět zdravé potraviny a ochutnával se tmavý chléb se solí.

Na závěr žáci a paní vychovatelky projekt jednoduchým způsobem zhodnotili. Byla to zábava plná důležitých poznatků a dovedností.

 

 

 

Turnaj v pexesu

Od počátku měsíce ledna až do pololetních prázdnin probíhal ve školní družině turnaj v oblíbené hře PEXESO. Žáci si při této soutěži připomněli názvy rostlin, zvířat, pohádkových postav i dopravních značek a procvičili si pozornost a paměť. Důraz byl kladen na dodržování pravidel a čestnou hru. Po několika vyřazovacích kolech byli vítězové jasní. V mladší kategorii (1. až 3. ročník) zvítězil žák Šimon Ferenc ze III. A. Ve starší kategorii (4. až 9. ročník) Eva Oláhová ze IV. třídy. Za vítězství obdrželi drobné dárky. Pro všechny to určitě byla neocenitelná zkušenost.

 

 

Zimní olympiáda

 

 24. ledna proběhla i přes nepřízeň počasí „Zimní olympiáda školní družiny“. Po jejím zahájení dva sportovní týmy, Česko a Slovensko, soutěžily v přírodě za zdravotním střediskem v různých disciplinách. Byly to: „Zasněžování olympijského areálu“, „Pitný režim sportovce“, „První pomoc na sjezdovce“, „Trénink krasobruslařů“, „Jízda na kluzáku“ a „Sjezd družstev na lyžích“.  

Po návratu do olympijské vesnice se uskutečnilo vyhodnocení týmů. Olympijská porota rozhodla, že všichni sportovci z Česka i Slovenska za mimořádné sportovní výkony obdrží olympijské medaile a sladkosti.

Než se vydali na cestu domů, proběhla „Olympijská párty na rozloučenou“.

Poděkování patří žákyni Karolíně Zronkové z IX.C za práci asistentky poroty a panu asistentu Lukáši Koutnému za fotodokumentaci celých olympijských her.

 

 

 

Bavíme se i bez sněhu

 

Letošní zima nám zatím, alespoň co se sněhové nadílky týče, příliš nepřeje. V první polovině ledna 2020 jsme se ve školní družině místo hraní a sportování na sněhu museli zaměřit na činnosti, které děti upoutají a potěší i při pobytu ve třídě.

Zapojili jsme se do celostátní výtvarné soutěže „Příroda kolem nás“. Rozehráli jsme turnaj v pexesu. Začali jsme průběžně vyrábět dárečky pro budoucí prvňáčky k zápisu. Při rozumové zájmové činnosti tvořily pětičlenné týmy složené z dětí různého věku básničky o sněhu, hraní

a sportování:

 

Saně

René Kuklínková (s týmem)

 

S tátou jsem šla koupit saně,

nemohla jsem vůbec na ně.

Zbylo mi jen čekání,

až se vločky poshání.

 

Těším se na sníh

Renata Kolářová (s týmem)

 

Já rád sportuji, nejradši lyžuji.

Rád stavím sněhuláky,

nebo bruslím třeba taky.

Jak to mám však udělat?

Sníh nám ještě nenapadl.

 

Zima je prima

Markéta Trefilová (s týmem)

 

Když napadne sníh,

tak je všude smích.

Rád se válím v závějích,

jezdím na saních.

 

Hokej

Andrea Trefilová (s týmem)

 

Dnes mne trefil puk a složil jsem se na led.

Než jsem se na bruslích postavil a výstroj si upravil,

uhasla má naděje.

Byl totiž konec hokeje!

                                                                                    

                                                                                                      

 

 

Vánoční jarmark

 

1.12. 2019 se rozzářil vánoční strom před městským úřadem našeho města. Tyto krásné okamžiky doplnil i malý vánoční jarmark, kde sourozenci Matouškovi, paní vychovatelky J. Džuberová, L. Szmigielská a pan asistent L. Koutný prodávali vánoční výrobky žáků školy a dětí školní družiny. Výtěžek z této akce 1 160 Kč nás všechny mile překvapil. Věnujeme ho na nákup výtvarného materiálu pro ZŠ i ŠD.

Děkujeme všem těm, kteří si naše výrobky zakoupili. Určitě jim přinesou radost.

 

Za zvířátky do lesa  

 

V měsíci listopadu probíhal ve školní družině projekt "Za zvířátky do lesa". Žáci se seznamovali se životem lesní zvěře. Hráli různé hry na téma "Zvířátka". Vytvářeli vánoční pečivo ze starého chleba. Obě oddělení vyzdobili kresbami i výrobky zvířat. Nejdůležitější však bylo, že sbírali staré pečivo pro lesní zvěř. Nejvíce ho za měsíc nashromáždily žákyně Štepánka Růžičková, Izabela Matoušková, Michala Parihuzičová a Markéta Trefilová. 

Na závěr projektu se 28. listopadu všichni vydali směrem k dolní Rotavě a pozorovali s napětím život v lese. Vybrali vhodné místo, kde nasbírané pečivo pro zvířátka zanechali.

 

  

 

Podzimníček 

 

22. listopadu proběhlo ve školní družině zábavné odpoledne s rodiči pod názvem "Podzimníček".   Toto odpoledne proběhlo formou vědomostních a sportovních soutěží týmů "Medvědů" a "Lišek". Porota složená z rodičů sledovala a hodnotila souboje v různých  disciplinách. Mezi ně patřily: "Výkřik hejkala", štafeta v oblékání větrovky, běh s vodou, "Podzimníčkův úsměv", štafeta s ořechy a podobně. Oba týmy získaly překvapivě stejný počet bodů. Zvítězili tedy všichni zúčastnění. Proto čekal na všechny soutěžící "gejzír" sladkostí.   Na závěr si děti připomněly, že zima začne až 22. prosince.  

 

 

 

Beseda na téma 1.pomoci

Před podzimními prázdninami proběhla ve školní družině beseda, kterou pro obě oddělení připravila paní učitelka a zdravotnice Edita Floriánová. Byla zaměřena na praktické ošetřování různých úrazů a na řešení problémů ohrožujících zdraví člověka. Mezi žáky školní družiny bylo několik členů loňského zdravotnického kroužku. Jejich šikovnost a vědomosti nás všechny při besedě mile překvapily.

Umíte sami například v případě potřeby správně přivolat záchrannou službu, dobře ošetřit zlomenou ruku či si poradit při bodnutí vosou?

 

 

Projekt "Stop plastům"

V měsíci říjnu proběhl ve školní družině ekologický projekt pod názvem „Stop plastům“.Vše spočívalo v tom, že na podnět školní družiny děti společně s rodiči poctivě třídili domácí odpad. Děti pak donesly do družiny omyté a zmačkané plastové lahve. V přírodním atriu ZŠ je společně navěsily na stromy a keře. Tento projekt nám všem dokonale znázornil, jakou rychlostí člověk ničí přírodu. Mnoho se hovořilo na různá témata. Například proč se třídí odpad, k čemu se využívá a podobně. Nejvíce plastových lahví s rodiči vytřídili Denis Lazar z 1. ročníku, Rudolf Lazar z 2. ročníku a Eva Oláhová ze 4. ročníku.