Novinky školní družinky - školní rok 2016/2017

Dne12. října 2016 vyvrcholil v ŠD ekologický projekt "Strom zpívající smutnou píseň". Žáci od začátku měsíce třídili doma společně s rodiči nefunkční CD a DVD. Společně s vychovatelkami je zavěsili na vybraný strom v přírodním atriu školy. Diskutovali při tom na různá témata ochrany přírody, třídění odpadů, recyklaci. Na závěr akce dostali "za úkol" kontrolovat rodiče při třídění domácího odpadu.

.