Novinky školní družinky - školní rok 2015/2016

V  měsíci říjnu probíhal ve školní družině ekologický projekt „Strom Smeťák“.Vše spočívalo v tom, že na podnět školní družiny děti společně s rodiči poctivě třídily domácí odpad. Děti pak donesly do družiny omyté a zmačkané plastové lahve.

V přírodním atriu ZŠ je společně navěsily na strom. Nazvaly ho stromem „Smeťákem“. Tento strom nám všem dokonale znázornil, jakou rychlostí člověk ničí přírodu. Mnoho se hovořilo na různá témata. Například - proč se třídí odpad, k čemu se využívá…  (Fotografie z projektu Strom Smeťák)

V prosinci se děti ze školní družiny zúčastnily celostátní výtvarné soutěže "Malujeme pro Konto Bariéry" na téma „Vánoční malování“. Prožily několik společných akcí: „Mikulášskou nadílku“ (Fotografie z akce), zábavné odpoledne "Už to voní Vánocemi" (Fotografie z akce), taneční vystoupení pro seniory města: „Zima, zima“ ve Slovanském domě. Připravily opět „Vánoční stromek pro zvířátka“. Radovaly se na „Vánoční besídce školní družiny" z nadílky nových her a hraček (Fotografie z nadílky).

.