Novinky školní družinky - školní rok 2014/2015

Zanedlouho u Vašich dveří možná zaklepe Mikuláš s čertem a andělem, potom už budete společně s Vašimi dětmi očekávat Ježíška. Děti z naší školní družiny čeká řada pěkných prosincových akcí, o jejichž průběhu Vás budeme informovat v novém roce 2015. Teď se ještě pomyslně vrátíme do měsíce listopadu 2014.

Na jeho počátku se uskutečnilo ve školní družině základní kolo celostátní výtvarné soutěže "Malujeme pro Konto Bariéry" na téma "Ahoj z prázdnin!".

Dne 13. listopadu proběhla ve školní družině beseda s profesionální zdravotní sestrou (Fotografie z akce) a asistentkou na naší škole -  paní Editou Floriánovou. Beseda byla zaměřena na základy  první pomoci při různých zdravotních problémech a úrazech. Paní vychovatelky Pavlína Nikaschová a  Lenka Szmigielská se s žáky školní družiny již těší na další podobné akce, protože forma besedy, kterou paní Floriánová zvolila, byla bezvadná.

 

 Ohlédněme se společně za prosincem 2014 ve školní družině.

5. prosince proběhla ve školní družině " Mikuláška besídka", (Fotografie z akce)

11. prosince kulturní vystoupení školní družiny pro seniory města na jejich  "Vánočním setkání",

12. prosince "Vánoční stromeček pro zvířátka",

18. prosince zábavné odpoledne pro děti a rodiče "Vánoce za hoďku", (Fotografie z akce)

19. prosince. "Vánoční nadílka" v ŠD. (Fotografie z akce)

Byly to většinou tradiční akce, na které se těší snad všechny generace dětí. Nejvíce nás však všechny ve školní družině zahřálo u srdce veselé soutěžení "Vánoce za hoďku".  Dospěláci (maminky, tatínkové, babičky...)  na chvíli hodili za hlavu sváteční starosti a přišli se s námi do školní družiny pobavit. Prožili veselou parodii na mnohdy zbytečně hektickou přípravu Štědrého dne. Soutěžní týmy zdobily věšáky na kabáty jako vánoční stromečky, obalovaly papírové kapry ve strouhance, bramborový salát  připravovaly pouze příborovými noži, balily krabičky s dárečky do novinového papíru apod. To vše na čas, který byl odměřován délkou koled, které dotvářely vánoční atmosféru. Snad jsme dětem pomohli ukrátit to nekonečně dlouhé čekání na Ježíška.

.