Veřejné zakázky

Základní škola a mateřská škola v Rotavě vypisuje výběrové řízení na:

"Pořízení notebooků včetně softwarového vybavení a příslušenství"

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, § 27 výše uvedeného zákona. 

Lhůta pro podání nabídek je 19.10.2020 - 30.10.2020

Dokumentace ke stažení:

Výzva a zadávací dokumentace-NTB

Příloha č. 1 - Krycí list - VZ NTB

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - VZ NTB