Výtvarná soutěž - Vajíčko se kutálí

1.4.2022 proběhla výtvarná soutěž obou oddělení školní družiny „Vajíčko se kutálí“.

 

Nejprve žáci besedovali o velikonočních zvycích a tradicích. Pak už pracovali voskovým pastelem, klovatinou a vodovými barvami. Každý soutěžící se opravdu snažil. Porota ocenila ty nejšikovnější.

 

V mladší kategorii (1. a 2. ročník)

1. Šimon Hála ze II. třídy

2. Michaela Francová z I. B

3. Dominika Rödlová z I. A

 

Ve starší kategorii (3. až 9. ročník)

1. Nicolas Gabčo ze III. třídy

2. Adam také ze III. třídy

3. Tomáš Goroš z V. třídy.