Výtvarná soutěž - Kniha a já

3. března 2022 se uskutečnila ve školní družině výtvarná soutěž „Kniha a já“.

 

Žáci pracovali voskovými pastely a roztokem vody a kávy. Každý z nich ztvárnil oblíbenou postavu z knihy, jak nejlépe uměl.

Soutěž byla dětskou porotou vyhodnocena takto:

 

V mladší kategorii (1. a 2. ročník)  

1. místo Matěj Kašpar ze II. třídy

2. místo Tereza Kroková z I. A

3. místo Ondřej Rožánek z I. B

 

Ve starší kategorii (3. až 9. ročník)

1. místo Šimon Ferenc z V. třídy

2. místo Ramona Segurová ze IV. třídy

3. místo Nicolas Gabčo ze III. třídy