Táborák na rozloučenou

23. června 2022 se žáci, vychovatelé i paní asistentky školní družiny rozloučili se školním rokem 2021/2022 „Táborákem na rozloučenou“ v přírodní atriu. Všichni si s chutí opékali uzeniny a hovořili o příjemných i legračních zážitcích ze školní družiny v tomto uplynulém období, udílely se pochvalné listy. Toto byla poslední společná akce školní družiny před letními prázdninami.

Začal školní rok 2022/2023. Utvořily se nové kolektivy ve dvou oddělení. Všichni jsme přivítali hlavně nové prvňáčky. Těšíme se na společné prima zážitky a dětem přejeme, aby se jim v naší školní družině líbilo.