Předvánoční návštěva knihovny

15. prosince 2022 přišly děti navštívit paní Ludmilu Štěpánkovou do městské knihovny. Besedovalo se na téma „Vánoce očima spisovatelů pro děti“. Krásné...

Na závěr vychovatelé školní družiny přejí do nového roku dětem i jejich blízkým jen to nejlepší a děkují za vzájemnou podporu.