Dopravní týden ve školní družině

Od 4. do 8. dubna 2022 proběhl ve školní družině projekt „Dopravní týden v ŠD“.

 

Ve všech zájmových a rekreačních činnostech v tomto „Týdnu“ vévodila pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty i porozumění významu dopravních značek. Proběhly například sportovní soutěže, vycházky po městě, pobyty na dětském dopravním hřišti školy, besedy, vědomostní soutěže, testy v počítačové učebně. 

Oddělení starších dětí nás opět překvapilo poutačem k akci i malbou dopravních značek. Mladší děti kresbou kola a jeho správnou výbavou. Všechny zaujaly hry „Bloudění v mlze“, „Motorky“, „Semafor“, “Přiřaď značku!“, krátké pohádky s dopravní tématikou na interaktivní tabuli i nácvik písně „Poštovský panáček“.