Distanční výuka od 14. 10. 2020

Z důvodu nařízení vlády přecházejí všichni žáci od 14. 10. 2020 na povinnou distanční výuku.

V provozu není pro žáky školní družina ani školní jídelna.

Pracovní listy k distanční výuce, které žáci obdrželi v písemné podobě ve škole nebo prostřednictvím e-mailu, jsou ke stažení i v rubrice Domácí příprava.

 

Žáci I. stupně si vyzvednou zadání domácí práce ve čtvrtek                

15. 10. 2020 podle harmonogramu.

I. třída

8.00 – 8.30 hod.

II. třída

8.30 – 9.00 hod.

III. třída

9.30 – 10.00 hod.

IV. třída

10.00 -  10.30 hod.

V. třída

10. 30 – 11.00 hod.

 

Žáci I. i II. stupně  odevzdají pracovní listy v pátek 23. 10. 2020 v době od 9.00 do 11.00 do krabic, které budou umístěny před školou.

Projekty, ve kterých je naše škola zapojena

PROJEKT PRAKTICKY A MODERNĚ UKONČEN

Projekt vzešel z Výzvy č.47 vyhlášené v roce 2016. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro  místní rozvoj České republiky a zaměřilo ji na infrastrukturu základních škol.

PRAKTICKY A MODERNĚ

Projekt vzešel z Výzvy č.47 vyhlášené v roce 2016. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro  místní rozvoj České republiky a zaměřilo ji na infrastrukturu základních škol.

ZÍSKÁVÁME VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI 2

Projekt Získáváme vědomosti a dovednosti 2 je spolufinancovaný EU a rozpočtem ČR a potrvá do 31.ledna.2021.

SPOLU ZA VZDĚLÁNÍM

Je grantový projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu. 

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Je grantový projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu.