Distanční výuka

 

Přihlášení a změna hesla do Bakalářů

 

Návrat žáků do školy

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních se od 12. 4. 2021 do školy vracejí žáci I. stupně a žáci třídy VIII. C.

 

Žáci  I. stupně budou mít rotační výuku, to znamená, že jeden týden se budou vzdělávat prezenčně (ve škole) a druhý týden distančně (z domova).

Žáci VIII. C budou mít stálou prezenční výuku (ve škole).

Školní družina bude v provozu ráno od 6.00 do 8.00 a odpoledne od 11.35 do 15.30.

Výuka od 12. 4. 2021 do 30. 4. 2021

 

I. třída

II. třída

III. třída

IV. třída

V. třída

VIII. C

12. 4. – 16. 4.

prezenční

prezenční

distanční

distanční

distanční

prezenční

19. 4. – 23. 4.

distanční

distanční

prezenční

prezenční

prezenční

prezenční

26. 4. – 30. 4.

prezenční

prezenční

distanční

distanční

distanční

prezenční

 

Pracovní listy budou vydávány podle harmonogramu pouze žákům na distanční výuce, tedy třídám II. stupně – VI. A, VII. A, VIII. A  a IX. A.

12. 4. 2021 si pracovní listy ještě vyzvednou i žáci III. třídy, IV. třídy a V. třídy.

 

Dále bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení, kterým je od 12. 4. 2021 školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty  2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.  

K testování budou použity neinvazivní Ag testy. 

Podrobnosti o testování žáků najdete v následujícím dokumentu, který si můžete stáhnout zde.

Více informací o testování najdete na internetových stránkách  https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Pokud budou rodiče žádat o ošetřovné, informace jsou uveřejněny na

http://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení k ošetřovnému.

 

 

Harmonogram předávání pracovních listů od 19. 4. 2021 každé pondělí po dobu distanční výuky

 

Třída

čas

VI. A

9.40 – 10.00

VII. A

10.00 – 10.20

VIII. A

10.20 – 10.40

IX. A

11.00 -  11.20

 

 

 

Projekty, ve kterých je naše škola zapojena

PROJEKT PRAKTICKY A MODERNĚ UKONČEN

Projekt vzešel z Výzvy č.47 vyhlášené v roce 2016. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro  místní rozvoj České republiky a zaměřilo ji na infrastrukturu základních škol.

PRAKTICKY A MODERNĚ

Projekt vzešel z Výzvy č.47 vyhlášené v roce 2016. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro  místní rozvoj České republiky a zaměřilo ji na infrastrukturu základních škol.

ZÍSKÁVÁME VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI 2

Projekt Získáváme vědomosti a dovednosti 2 je spolufinancovaný EU a rozpočtem ČR a potrvá do 31.ledna.2021.

SPOLU ZA VZDĚLÁNÍM

Je grantový projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu. 

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Je grantový projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu.