Informace k „Zvláštnímu zápisu“

do MŠ a 1. třídy ZŠ  pro školní rok 2022/2023

Zvláštní zápis je určen výhradně pro cizince, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR.

 

Žádost o přijetí k předškolnímu a základnímu vzdělávání lze podat v základní škole

od 1. 6. 2022 do 10. 6. 2022 v dopoledních hodinách.

 

1. Zákonní zástupci předloží svůj doklad totožnosti, doklad o totožnosti dítěte (je možné použít vízum). V mateřské škole předloží potvrzení od dětského lékaře v ČR o očkování dítěte, s výjimkou dětí v povinném předškolním vzdělávání.

2. Kritérium pro přijetí je pobyt dítěte/žáka ve spádovém obvodu obce Rotava.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky je možné stáhnout ZDE

Заяву про вступ до 1 класу українською мовою можна завантажити ТУТ

Žádost o přijetí do předškolního vzdělávání je možné stáhnout ZDE

Заяву про вступ до дошкільної освіти українською мовою можна завантажити ТУТ

 

 

Seznam žáků přijatých do 1. tříd ZŠ a MŠ

 

 

Projekty, ve kterých je naše škola zapojena

PROJEKT PRAKTICKY A MODERNĚ UKONČEN

Projekt vzešel z Výzvy č.47 vyhlášené v roce 2016. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro  místní rozvoj České republiky a zaměřilo ji na infrastrukturu základních škol.

PRAKTICKY A MODERNĚ

Projekt vzešel z Výzvy č.47 vyhlášené v roce 2016. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro  místní rozvoj České republiky a zaměřilo ji na infrastrukturu základních škol.

ZÍSKÁVÁME VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI 2

Projekt Získáváme vědomosti a dovednosti 2 je spolufinancovaný EU a rozpočtem ČR a potrvá do 31.ledna.2021.

SPOLU ZA VZDĚLÁNÍM

Je grantový projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu. 

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Je grantový projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu.