Výuka od 30.11. 2020

Výuka od 30. 11. 2020

Od 30. 11. 2020 mají stálou prezenční výuku  žáci I. stupně, žáci IX.A a VIII.C.  Žáci VI.A, VII.A a VIII.A budou střídat prezenční a distanční výuku.

Prezenční výuka (žáci ve škole) a distanční výuka VI.A, VII.A, VIII.A

třída

Od 30. 11. do 4.12.

Od 7.12. do 12.12.

Od 14. 12. do 18.12.

VI.A

Prezenční výuka

Distanční výuka

Prezenční výuka

VII.A

Distanční výuka

Prezenční výuka

Distanční výuka

VIII.A

Prezenční výuka

Distanční výuka

Prezenční výuka

 

 

Žáci, kteří budou na distanční výuce, budou mít on-line výuku podle rozvrhu, který obdrží.

V provozu je pro žáky školní družina. Školní jídelna vaří. Žáci, kteří budou ve škole, mohou chodit na obědy do školní jídelny.

Ostatní žáci a cizí strávníci si mohou obědy vyzvednout v jídlonosičích.

 

 

 

Projekty, ve kterých je naše škola zapojena

PROJEKT PRAKTICKY A MODERNĚ UKONČEN

Projekt vzešel z Výzvy č.47 vyhlášené v roce 2016. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro  místní rozvoj České republiky a zaměřilo ji na infrastrukturu základních škol.

PRAKTICKY A MODERNĚ

Projekt vzešel z Výzvy č.47 vyhlášené v roce 2016. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro  místní rozvoj České republiky a zaměřilo ji na infrastrukturu základních škol.

ZÍSKÁVÁME VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI 2

Projekt Získáváme vědomosti a dovednosti 2 je spolufinancovaný EU a rozpočtem ČR a potrvá do 31.ledna.2021.

SPOLU ZA VZDĚLÁNÍM

Je grantový projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu. 

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Je grantový projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu.