Informace k zahájení školního roku 2020-2021

 

Seznam sešitů pro 6. – 9. ročník

Počet sešitů

Třída

 

 

 

Počet sešitů

VI.A

VII.A

VIII.A

IX.A

524

3

5

4

5

544

4

1

1

2

520

8

6

7

5

540

2

3

3

3

420

0

0

0

0

440

3

3

4

4

Notový sešit

1

1

1

1

Celkem

21

19

20

20

 

524, 544 – malý sešit linkovaný

520, 540 – malý sešit nelinkovaný

420, 440 – velký sešit nelinkovaný

Notový sešit mohou žáci použít z minulého školního roku

 

Další pomůcky:

Geometrie:        trojúhelník s ryskou

                            pravítko 30 cm

                            tužka č. 3

                            úhloměr

                            kružítko

                            guma

Pomůcky na výtvarnou výchovu (až po kontrole kufříků):

Čtvrtky A4          30x

Čtvrtky A3          15x

Složka barevných papírů

Vodové barvy

Hadřík

Voskovky

Suchý pastel

Tempery

Tuš

Lepidlo – tyčinka

Lepidlo Herkules

Štětce kulaté i ploché (různé velikosti)

Projekty, ve kterých je naše škola zapojena

PROJEKT PRAKTICKY A MODERNĚ UKONČEN

Projekt vzešel z Výzvy č.47 vyhlášené v roce 2016. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro  místní rozvoj České republiky a zaměřilo ji na infrastrukturu základních škol.

PRAKTICKY A MODERNĚ

Projekt vzešel z Výzvy č.47 vyhlášené v roce 2016. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro  místní rozvoj České republiky a zaměřilo ji na infrastrukturu základních škol.

ZÍSKÁVÁME VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI 2

Projekt Získáváme vědomosti a dovednosti 2 je spolufinancovaný EU a rozpočtem ČR a potrvá do 31.ledna.2021.

SPOLU ZA VZDĚLÁNÍM

Je grantový projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu. 

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Je grantový projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu.